ArtiSTICK - English

Before you start It is your responsibility to: Check that all pattern numbers and batch numbers are the same. Check all rolls are free from damage and defects. Acclimatise the...

ArtiSTICK - Ukrainian

ArtiSTICK - Ukrainian Перш ніж почати наклеювання: Ви несете відповідальність за: Переконайтеся, що всі артикули та номери партії однакові. Переконайтеся, що всі рулони не мають пошкоджень та дефектів. Акліматизуйте рулони...

ArtiSTICK - Lithuanian

Prieš tau pradedant Tai jūsų atsakomybė: Patikrinkite, ar visi raštų numeriai ir partijos numeriai yra vienodi. Patikrinkite, ar visi ritinėliai nepažeisti ir nepažeisti. Prieš pakabindami ritinius 48 valandas aklimatizuokite. Mes...

ArtiSTICK - Latvian

Pirms sākat Jūsu pienākums ir: Pārbaudiet, vai visi modeļu numuri un sērijas numuri ir vienādi. Pārbaudiet, vai visos ruļļos nav bojājumu un defektu. Pirms pakāršanas ruļļus aklimatizēt 48 stundas. Mēs...

ArtiSTICK - Estonian

Enne kui alustad Vajalik info: Kontrollige, et kõik mustrinumbrid ja partii numbrid oleksid ühesugused. Kontrollige, et tapeeditullidel pole kahjustusi ega defekte. Enne paigaldamist aklimatiseerige rullid 48 tundi. Teeme kõik endast...

ArtiSTICK - Russian

Прежде чем вы начнете Вам необходимо проверить следующую информацию: Убедитесь, что все номера артикулов и номера партий совпадают. Убедитесь, что все рулоны не имеют повреждений и дефектов. Акклиматизируйте рулоны в...

ArtiSTICK - Swedish

Innan du börjar Det är ditt ansvar att: Kontrollera att alla mönsternummer och batchnummer är desamma. Kontrollera att alla rullar är fria från skador och defekter. Akklimatisera rullarna i 48...

ArtiSTICK - Finnish

Ennen kuin aloitat Sinun vastuullasi on: Tarkista, että kaikki kuvionumerot ja eränumerot ovat samat. Tarkista, että kaikilla teloilla ei ole vaurioita ja vikoja. Toteuta rullat 48 tuntia ennen ripustamista. Teemme...

ArtiSTICK - Dutch

Voordat je start Het is uw verantwoordelijkheid om: Controleer of alle patroonnummers en batchnummers hetzelfde zijn. Controleer of alle rollen vrij zijn van beschadigingen en defecten. Acclimatiseer de rollen 48...

ArtiSTICK - Spanish

  Antes de que empieces Es su responsabilidad: Compruebe que todos los números de patrón y de lote sean iguales. Compruebe que todos los rollos estén libres de daños y...

ArtiSTICK - German

Bevor du anfängst Es liegt in Ihrer Verantwortung: Überprüfen Sie, ob alle Musternummern und Chargennummern identisch sind. Überprüfen Sie, ob alle Rollen frei von Beschädigungen und Defekten sind. Akklimatisieren Sie...

ArtiSTICK - Polish

Zanim zaczniesz Twoim obowiązkiem jest: Sprawdź, czy wszystkie numery wzorów i numery partii są takie same. Sprawdź, czy wszystkie rolki są wolne od uszkodzeń i wad. Aklimatyzować bułki przez 48...