Paste the paper - Swedish

VIKTIGT: För bästa resultat följ dessa instruktioner noggrant.

1. Kontrollera före defekter, mönstermatchning, skuggning (kant till kant och rulla till rulla). Se till att alla satsnummer är desamma. Behåll alla etiketter vid klagomål.

2. Förbered väggarna. Ytorna ska vara torra och släta. Fyll i eventuella sprickor och hål. Förför väggen för att säkerställa en enhetlig färg.

3. Klipp längderna i storlek så att en kant uppe och nere kan klippas. Använd ett färdigt blandat lim. Klistra in ett generöst lim på baksidan av tapeten från mitten och utåt så att kanterna är väl täckta. Undvik att få pasta på den mönstrade sidan eftersom det kan orsaka skador.

4. Vik in papperet, den självhäftande sidan och låt det blötläggas för att säkerställa pappersutvidgning, normalt 5 - 8 minuter.

5. Häng den första längden vertikalt med en lodlinje eller vattenpass. Släta ut papperet jämnt med en dekoratorborste för att driva ut eventuella luftbubblor.

6. Trim försiktigt längs toppen och botten.

7. Buttfog efterföljande längder och undvik överlappning. Inspektera efter att ha hängt 3 längder. Beslutet att fortsätta är dekoratörens ansvar.

8. Torka omedelbart bort överflödig pasta med en svamp och endast rent vatten. Torkad på pasta kan skada pappersytan och lämna vita fläckar. Stäng av alla element och låt torka naturligt för att förhindra krympning.

Viktigt: Om ett fel upptäcks ska du stoppa jobbet och returnera alla oöppnade rullar och etiketter till återförsäljaren där de köptes. Vi kan inte hållas ansvariga för följdförlust för brister som uppenbaras före upphängning. Inga anspråk som överstiger 1 rulle kan tillåtas för defekter som är synliga vid upphängningstillfället.

Tillverkad i EU för Arthouse Ltd, Waterfoot BB4 7JU, UK.

Kundtjänst +44 1706239600.

Besök www.arthouse.com