Paste the wall - Swedish

VIKTIGT: För bästa resultat, följ dessa instruktioner noggrant.

OBS: Detta är en Paste The Wall-produkt.

1. Kontrollera före defekter, mönstermatchning, skuggning (kant till kant och rulla för att rulla. Se till att alla satsnummer är desamma. Behåll alla etiketter i händelse av reklamation.

2. Förbered väggarna. Ytor ska vara torr och slät. Fyll i eventuella sprickor och hål. Förför väggen för att säkerställa en enhetlig färg.

3. Klipp längderna så att de får en kant på toppen och botten för att trimma. Använd ett färdigt blandat lim.

4. Klistra in ett generöst lim på väggen som är bredare än väggbeklädnadens bredd.

5. Häng den första längden vertikalt med en lodlinje eller vattenpass. Släta ut papperet jämnt med en dekoratörborste för att driva ut eventuella luftbubblor.

6.Trim försiktigt längs toppen och botten.

7. Buttfog efterföljande längder och undvik överlappning.
Inspektera efter att ha hängt 3 längder. Beslutet att fortsätta är dekoratörens ansvar.

8. Torka omedelbart bort överflödig pasta med en svamp och endast rent vatten. Torkad på pasta kan skada pappersytan och lämna vita fläckar. Stäng av alla element och låt torka naturligt för att förhindra krympning.

VIKTIGT: Om ett fel upptäcks, stoppa jobbet och returnera alla oöppnade rullar och etiketter till återförsäljaren där de köptes. Vi kan inte hållas ansvariga för följdförlust för brister som uppenbaras före upphängning. Inga anspråk som överstiger 1 rulle kan tillåtas för defekter som är synliga vid upphängningstillfället.

Tillverkad i EU för Arthouse Ltd, Waterfoot BB4 7JU, UK.
KUNDHJÄLP: +44 1706 239600. Besök www.arthouse.com